EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მოგწონთ ნოველები - ჩვენი საქმე

დიახ
არა
კარგად იკითხება
ვერ გავიგე
ამორალურია


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

KaGuZu

ანა დოლიძე

Zaur

საბა რობაქიძე

lexikona
« ვაჟის, კაცის სახელები - ვ »

კატეგორია: სახელები ვაჟის

ავტორი: admin

თარიღი: 2016-08-09 15:04:57

ვაჟის, კაცის სახელები - ვ

ვაჟის, კაცის სახელები - ვ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

baby-man-names

ვალერი (ლათინური) " ღონიერი ", " ჯანმრთელი ". ქართულში გვხვდება მხოლოდ კაცის სახელად (შემოსულია რუსულის გზით), ლათინურში კი არსებობს მისგან ნაწარმოები ქალის სახელიც – ვალერია, რომელიც სხვა ენებშიც არის შესული. იმავე სიტყვის ფუძისაგან ნაწარმოებია სახელები: ვალენტი, ვალენტიონ, ვალენტინ, ვალენტინა (ქართულში ბოლო დროს შემოვიდა მხოლოდ ეს უკანასკნელი, რომლის შემოკლებული ფორმაა ვალია). ვალერი რომაული საგვარეულო სახელია, საიდანაც ნაწარმოებია კიდევ ახალი სახელი ვალერიან, ვალერიანე.

ვალერიან, ვალერიანე (ლათინური) " ვალერისა ", " ვალერის შვილი ". ქართულში მისი მოფერებითი ფორმაა ვალიკო.

ვამეყ, ვამეხ (არაბული) " მოყვარული ".

ვანო ქართული შემოკლებული ფორმაა ივანე-სი (იხ.). ოფიციალურ ფორმად იგი არ მიიჩნევა, თუმცა ამის ტენდენცია ჩანს ზოგიერთი მოღვაწის სახელში (მაგ., ვანო სარაჯიშვილი, ვანო გოკიელი, ვანო მურადელი).

ვაჟა (ქართული) " ვაჟი ", " ვაჟკაცი ". ვაჟა-ფშაველა ფსევდონიმია დიდი ქართველი პოეტის ლუკა რაზიკაშვილისა, რომლის პატივისცემითაც ვაჟა საქართველოში ერთ-ერთი პოპულარული სახელი გახდა. მისივე ვარიანტებია: ვაჟია, ვაჟიკა, ვაჟიკო. მნიშვნელობის მხრივ შეადარეთ ანდრია, კარლო.

ვარაზ (ირანული) " ტახი ". დღეს შედარებით იშვიათად გვხვდება, " ქართლის ცხოვრებაში " კი ამ სახელით არა ერთი ისტორიული პირი არის ცნობილი, მათ შორის ქართლის მეფე ვარაზ-ბაქარი. წინათ ამ სახელის გავრცელებას მოწმობს აგრეთვე გვარი ვარაზაშვილი და გეოგრაფიული სახელწოდება ვარაზისხევი (თბილისში, უნივერსიტეტის წინ).

ვარდან (ირანული) " გმირი ". ქართულში შესაძლოა შემოსული იყოს სომხურიდან, სადაც იგი უფრო გავრცელებულია. ეს სახელი ერქვა, მაგალითად, წამებული შუშანიკ დედოფლის მამას – ვარდან მამიკონიანს (V ს.) მისგან ნაწარმოები გვარებია: ვარდანაშვილი, ვარდანიძე.

ვარდენ – ეტიმოლოგია უცნობია. შესაძლოა ზემოხსენებული ვარდან-ის ფონეტიკურ ვარიანტს წარმოადგენდეს.

ვარლამ (ქალდეური) " ხალხის შვილი ". აქედანაა გვარი ვარლამიშვილი. მისი მოფერებითი ფორმაა ვალიკო (შეადარეთ ვალერიან).

ვასილ (ბერძნული) " სამეფო ", " მეფისა " (დაწვრილებით იხ. ბასილ). ქართულში ხშირად გვხვდება შემოკლებული ფორმით: ვასო. ვასილ-ისაგან ნაწარმოებია სახელი – ვასილისა.

ვაჩე - ძველად საქართველოში ფართოდ გავრცელებული სახელი იყო. " ქართლის ცხოვრების " მიხედვით, ვაჩე ერქვა ქათლის მეოცე მეფეს. ამ სახელისაგან არის ნაწარმოები გვარები ვაჩეიშვილი, ვაჩაძე და ვაჩნაძე. აგრეთვე სოფლის სახელი ვაჩიანი. ვაჩე წარმოშობით ირანული სახელია და " ყმაწვილს ", " ბავშვს ", " ბიჭს ", " შვილს " ნიშნავს (შეადარეთ ქართული ბიჭიკო).

ვახტანგ - ქართულში ძველთაგან ცნობილი და ამჟამადაც გავრცელებული სახელია. ეს სახელი ერქვა საქართველოს არაერთ მეფესა და გამოჩენილ პიროვნებას, მათ შორის თბილისის დამაარსებელს ვახტანგ გორგასალს (V ს.). წარმოშობით უკავშირდება ირანულ ენებს და ნიშნავს " მგლისტანიანს ", მგელას ". აქედანაა გვარები: ვახტანგაძე, ვახტანგიძე, ვახტანგაშვილი, ვახტანგიშვილი, ვახტანგური.

ვახუშტი (ირანული) " საუკეთესო ", " სამოთხე ". ამ სახელით ცნობილ ქართველ მოღვაწეთა შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია გამოჩენილი მეცნიერი – გეოგრაფი და ისტორიკოსი ვახუშტი ბატონიშვილი (XVIII ს.)

ველოდი (ქართული) იშვიათი სახელია, გამოხატავს ბავშვის გაჩენის მოლოდინს. მისი ანტონიმური სახელია არველოდი (იხ.). შეადარეთ ძველი სლავური სახელები: Ждан, Неждан, რომელთაგანაც ნაწარმოებია გვარები: Жданов, Нежданов, შდრ. აგრეთვე ქალის სახელები: ვინელი ვინარი.

ვეფხია (ქართული) მნიშვნელობით მას ედრება უცხოური სახელები: პარდი, ტიგრია, ყაფლან. ვეფხიას ვარიანტებია: ვეფხია, ვეფხო, ეფხო, ეფხია, მისგან ნაწარმოები გვარებია: ვეფხვაძე, ვეფხვიაშვილი, ვეფხიაშვილი, ვეფხიშვილი, ეფხოშვილი.

ვენორ, ვიანორ (ბერძნული) " ძლიერი მამაკაცი ".

ვიტალი (ლათინური) " სასიცოცხლო ". შეადარეთ ვიტამინი - " სიცოცხლისათვის აუცილებელი ნივთიერება ".

ვიქტორ (ლათინური) " გამარჯვებული ", " ძლევამოსილი " (იხ. ბიქტორ). უცხო ენებში ამავე ფუძესთან დაკავშირებული არაერთი სხვა სახელიც გვხვდება: ვიქტორიკ, ვიქტორინ, ვიქტორინა, ვიქტორია. რომაულ მითოლოგიაში ვიქტორია გამარჯვების ქალღმერთის სახელია (შეადარეთ ვიქტორინა – სახელწოდება ერთგვარი თამაშისა, რომლის დროსაც კითხვებს სვამენ ცოდნის სხვადასხვა დარგიდან და ამ გზით გამოავლენენ გამარჯვებულს).

ვლადიმერ - ძველი სლავური სახელია, ნიშნავს " ქვეყნის მფლობელს ". მასთან ფორმით ახლოს დგას აგრეთვე გოთური ვოლდემარ, რომელიც ნიშნავს " განთქმულ (ცნობილ) ბატონს ", " მფლობელს ". ვლადიმერის შემოკლებული ქართული ფორმაა ლადო, მოფერებითი – ლადიკო.

ვლასი (ბერძნული) " უხეში ", " მოუხერხებელი ". მისი მოფერებითი ფორმაა ლასიკო.